Lidmaatschap

Nieuwe leden

Wanneer je interesse hebt in basketbal kun je 3 keer op proef met een training meedoen. Stuur hiervoor een mail naar ledenadministratie@volic.nl met:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Ervaring (of je eerder hebt gebasketbald)

Je kunt ook even bellen, zie bij contactgegevens voor het telefoonnummer. Wanneer je 3 keer hebt meegetraind en je wilt lid worden, kun je het inschrijfformulier met onderstaande link zelf downloaden. Print het document, vul het in en stuur het op per post of ingescand per mail. Vergeet niet een pasfoto mee te sturen.

Download hier het inschrijfformulier

Contributie per jaar
LEEFTIJD SPELEND LID RECREANT
U12 (7 tot 12 jaar) € 125,00 € 125,00
U14-U20 (12 tot 20 jaar) € 170,00 € 125,00
U22 en senioren (20 jaar en ouder) € 200,00 € 145,00

Toelichting:

  • Spelende leden nemen deel aan wedstrijden en trainingen
  • Recreanten nemen alleen deel aan trainingen
  • Voor bepaling van de leeftijdscategorie geldt de leeftijd bij de aanvang van het kalenderjaar (1 januari)
  • Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 12,50

Contributie wordt één keer per seizoen omstreeks 25 augustus automatisch via een doorlopende incasso geïncasseerd van het door u opgegeven bank- of girorekening.

Afmelden

Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch (met 1 jaar) verlengd en geldt voor het gehele lidmaatschapsjaar, welke loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 juni per brief of mail aan de ledenadministratie worden doorgegeven. Bij te late opzegging dient de volledige contributie voldaan te worden.