Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van de Basketballvereniging Volic gevestigd te Putten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40094362, hierna te noemen: Volic.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@volic.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Ledenadministratie Voornaam, voorvoegsels, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mail, geslacht, IBAN en nationaliteit.

Indien het lid jonger is dan 16 jaar worden ook de  gegevens van (pleeg)ouders opgevraagd.

Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst + 3 jaar. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden Volic, Sportlink, NBB
Contributieadministratie Zie ledenadministratie + IBAN Uitvoering van de overeenkomst Tot 7 jaar na afloop van het lidmaatschap Volic, boekhouder/accountant, belastingdienst
Sponsoradministratie Naam bedrijf, contactpersoon, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN, sponsorafspraken, BTW nummer, KvK nummer, URL website Uitvoering van de overeenkomst Tot 7 jaar na afloop van einde sponsoring Volic, boekhouder/accountant, belastingdienst
Training en coachen Voornaam, voorvoegsels, achternaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail Uitvoering van het lidmaatschap Zolang als men lid is Volic, Trainer/coach
Versturen van digitale berichten door Volic, waaronder, uitnodigingen activiteitencommissie en informatiebrieven Voornaam, achternaam, e-mailadres Uitvoering van het lidmaatschap Zolang als men lid is leden Volic
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies), IP gegevens Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. Websitebeheerder, analytics tools

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Volic uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Volic met u heeft, tenzij Volic wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Volic te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Volic op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Volic deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Volic hebben ontvangen. 

Beveiliging persoonsgegevens

Volic treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Volic. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Volic raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Volic past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Volic raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Volic er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Volic wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Ledenadministratie, E-mail: privacy@volic.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.